• רועי לוטן - keystone
  • keystone רועי לוטן
  • markets.com

Brand Strategy, Corporate Identity
Industry:  CFD
Year: 2013

Creative Director: Roee Lotan
Strategy: Itai Talmi