• מאור לוסקי רועי לוטן
  • מאור לוסקי רועי לוטן
  • מאור לוסקי רועי לוטן
  • מאור לוסקי רועי לוטן

Brand Strategy, Corporate Identity, Website Design
Industry: Investments
Year: 2012

Creative Director: Roee Lotan
Strategy: Itai Talmi, David Laxer