• רועי לוטן
  • רועי לוטן

Campaign Design
Industry: Fashion
Year: 2013

Creative Director: Roee Lotan
Images by: Goni Riskin